(КР

1998-жылдын 21-сентябрындагы N 124, 1999-жылдын 9-декабрындагы N 141,

2001-жылдын 23-июлундагы N 77, 2001-жылдын 19-ноябрындагы N 92,

2002-жылдын 12-мартындагы N 36, 2002-жылдын 22-июнундагы N 109,

2002-жылдын 8-июлундагы N 115, 2002-жылдын 16-октябрындагы N 141,

2003-жылдын 17-февралындагы N 36, 2003-жылдын 11-июнундагы N 98,

2003-жылдын 11-июнундагы N 99, 2003-жылдын 11-июнундагы N 100,

2003-жылдын 5-августундагы N 192, 2003-жылдын 9-августундагы N 193,

2003-жылдын 24-августундагы N 199, 2003-жылдын 14-ноябрындагы N 221,

2003-жылдын 15-ноябрындагы N 223, 2004-жылдын 15-февралындагы N 13,

2004-жылдын 7-мартындагы N 17, 2004-жылдын 23-мартындагы N 46,

2004-жылдын 26-июлундагы N 99, 2004-жылдын 27-июлундагы N 101,

2004-жылдын 15-декабрындагы N 191, 2005-жылдын 5-августундагы N 122

2006-жылдын 5-январындагы N 1, 2006-жылдын 6-февралындагы N 35,

2006-жылдын 13-февралындагы N 56, 2006-жылдын 13-февралындагы N 57,

2006-жылдын 8-августу N 156, 2006-жылдын 8-августундагы N 158,

2006-жылдын 8-августундагы N 159, 2006-жылдын 22-ноябрындагы N 182

2006-жылдын 22-ноябрындагы N 183, 2006-жылдын 28-декабрындагы N 211,

2006-жылдын 28-декабрындагы N 216, 2006-жылдын 29-декабрындагы N 230,

2007-жылдын 12-февралындагы N 16, 2007-жылдын 25-июнундагы N 91,

2007-жылдын 31-июлундагы N 129, 2007-жылдын 6-августундагы N 131,

2007-жылдын 10-августундагы N 150, 2007-жылдын 15-августундагы N 152,

2008-жылдын 23-июнундагы N 131, 2008-жылдын 7-июлундагы N 138,

2008-жылдын 18-июлундагы N 151, 2008-жылдын 5-августундагы N 199,

2008-жылдын 17-октябрындагы N 223, 2008-жылдын 17-октябрындагы N 231,

2008-жылдын 29-декабрындагы N 274, 2008-жылдын 29-декабрындагы N 275,

2009-жылдын 19-январындагы N 8, 2009-жылдын 20-февралындагы N 58,

2009-жылдын 17-мартындагы N 83, 2009-жылдын 8-майындагы N 150,

2009-жылдын 17-июлундагы N 230, 2009-жылдын 17-июлундагы N 234,

2009-жылдын 24-июлундагы N 246, 2009-жылдын 13-октябрындагы N 271,

2009-жылдын 20-ноябрындагы N 301, 2009-жылдын 17-декабрындагы N 309,

2010-жылдын 10-февралындагы N 27, 2011-жылдын 11-июлундагы N 89,

2011-жылдын 26-июлундагы N 141, 2011-жылдын 26-июлундагы N 143,

2011-жылдын 18-октябрындагы N 177, 2011-жылдын 27-октябрындагы N 185,

2011-жылдын 1-ноябрындагы N 195, 2011-жылдын 10-ноябрындагы N 204,

2011-жылдын 21-декабрындагы N 244, 2011-жылдын 21-декабрындагы N 246,

2012-жылдын 1-мартындагы N 10, 2012-жылдын 8-майындагы N 48,

2012-жылдын 12-июлундагы N 105, 2012-жылдын 16-июлундагы N 111,

2012-жылдын 16-июлундагы N 114, 2012-жылдын 31-июлундагы N 145,

2012-жылдын 10-августундагы N 164, 2012-жылдын 21-ноябрындагы N 186,

2013-жылдын 25-январындагы N 9, 2013-жылдын 25-февралындагы N 34,

2013-жылдын 25-февралындагы N 35

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси