(Кыргыз Республикасынын

2001-жылдын 22-июнундагы N 55, 2001-жылдын 28-июнундагы N 62,

2001-жылдын 4-августундагы N 81, 2002-жылдын 20-мартындагы N 41,

2002-жылдын 16-октябрындагы N 141, 2003-жылдын 13-мартындагы N 61,

2003-жылдын 11-июнундагы N 98, 2003-жылдын 5-августундагы N 192,

2003-жылдын 14-ноябрындагы N 221, 2004-жылдын 24-мартындагы N 47,

2004-жылдын 28-мартындагы N 52, 2004-жылдын 24-майындагы N 68,

2004-жылдын 8-августундагы N 111, 2005-жылдын 22-июлундагы N 112,

2006-жылдын 6-февралындагы N 35, 2006-жылдын 19-июлундагы N 123,

2006-жылдын 8-августундагы N 157, 2006-жылдын 24-ноябрындагы N 188,

2006-жылдын 29-декабрындагы N 232, 2007-жылдын 9-февралындагы N 13,

2007-жылдын 13-июнундагы N 87, 2007-жылдын 25-июнундагы N 91,

2007-жылдын 25-июнундагы N 93, 2008-жылдын 2-июлундагы N 142,

2008-жылдын 14-июлундагы N 143 , 2008-жылдын 18-июлундагы N 144,

2008-жылдын 5-августундагы N 193, 2008-жылдын 17-октябрындагы N 220,

2009-жылдын 17-июлундагы N 225, 2009-жылдын 17-июлундагы N 231,

2009-жылдын 17-июлундагы N 234, 2009-жылдын 24-июлундагы N 246,

2009-жылдын 12-октябрындагы N 267, 2009-жылдын 12-октябрындагы N 268,

2009-жылдын 26-октябрындагы N 288, 2009-жылдын 26-октябрындагы N 289,

2010-жылдын 10-февралындагы N 27, 2010-жылдын 25-февралындагы N 35,

2011-жылдын 11-июлундагы N 89, 2011-жылдын 26-июлундагы N 141,

2011-жылдын 9-августундагы N 152, 2011-жылдын 27-октябрындагы N 186,

2011-жылдын 16-ноябрындагы N 214, 2012-жылдын 1-мартындагы N 10,

2012-жылдын 8-майындагы N 48, 2012-жылдын 12-июлундагы N 105,

2012-жылдын 16-июлундагы N 111, 2012-жылдын 16-июлундагы N 114,

2012-жылдын 10-августундагы N 164 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик Кодекси