Жалпы бөлім

1 бөлiм. Жалпы ережелер

1-тарау. Азаматтық-құқықтық қатынастарды реттеу

1-бап. Азаматтық заңдармен реттелетiн қатынастар

Қазақстан Республикасының азаматтық кодексi