Доcтупно документов:


2527
Актуальные темы
Онлайн-юрист
Вопрос:
Cколько  лет на телеканале должен храниться архив новостных материалов и передач?
Ответ:

Вход

Войти на сайт

Напомнить пароль

Проект Закона «О государственной политике по развитию и использованию сети «Интернет»
27 апреля, 2012

проект ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О государственной политике по развитию и использованию сети «Интернет» ГЛАВА 1…

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө
27 апреля, 2012

Бишкек шаары 2009-жылдын 20-июлу N 241 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө…

Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө
27 апреля, 2012

Бишкек шаары 1999-жылдын 15-октябры N 111 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө I Глава….

Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө
27 апреля, 2012

Бишкек шаары 2006-жылдын 31-июлу N 135 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен…

Меценаттык жана соопчулук иши жөнүндө
27 апреля, 2012

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 6-ноябры N 119 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ Меценаттык жана соопчулук иши…

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө
27 апреля, 2012

Бишкек шаары 2005-жылдын 18-августу N 151 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу…

Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө
27 апреля, 2012

Бишкек шаары 2007-жылдын 4-майы N 67 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө (Кыргыз…

Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө
27 апреля, 2012

Бишкек шаары 2006-жылдын 21-августу N 175 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин…

Кыргыз Республикасын өнүктүрүү үчүн маалыматтык-коммуникациялык технологиянын
27 апреля, 2012

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 10-мартындагы N 54 Указы менен бекитилген «Кыргыз Республикасын өнүктүрүү үчүн маалыматтык-коммуникациялык…

Кыргыз Республикасында телевизиондук жана үндүк берүүлөрдү өнүктүрүүнүн Концепциясы
27 апреля, 2012

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 19-сентябрындагы N 581 токтому менен жактырылган Кыргыз Республикасында телевизиондук жана үндүк…