ЎзР 22.09.1994 й. 2012-XII-сон Єонуни билан тасдиєланган

1995 йил 1 апрелдан кучга кирган

Мазкур Кодексга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган:

Ўзбекистон Республикасининг жиноят Кодекси